Wij waren 19-10-2022 bij Antoinette Maas en Mark Jansen uitgenodigd om ons meetrapport toe te lichten.

Kort gezegd: de luchtkwaliteit is hier gewoon slecht, zowel kwa fijnstof als stikstof, nivo’s zijn gewoon hoog.

We meten ongedacht weinig fijnstofverschillen op verschillende lokaties (bos, dorp, boeren, A73), er lijkt gewoon een dikke “fijnstofdeken” te liggen.

Ook zien we vrijwel geen lokatie-verschillen op het gebied van stikstofoxide (nivo is s’winters wel het dubbele als in de zomer, verwarmingsseizoen).

Op het gebied van ammoniak is het overal hoog maar lokaties nabij boeren pieken er soms nog eens ver bovenuit, in het mestuitrijdseizoen (voorjaar) is het nivo het dubbele van gemiddeld. Ammoniak verword heel snel tot fijnstof.

Onze meetresultaten zijn vergelijkbaar met die van anderen (RIVM, KNMI). Ons inziens is de politiek aan zet om daar iets aan te doen, in principe kunnen we voorlopig eigenlijk net zo goed ophouden met meten, dat levert nu geen nieuwe inzichten.

SLA (luchtkwaliteit-gezondheid) is alleen maar een inspanningsbelofte, geen resultaatverplichting, dus je kan er eigenlijk niks mee, terwijl we erin ook nog eens de geuroverlast missen.

Veel vragen van de wethouders gingen over houtstook, dat veroorzaakt echter vooral ultrafijnstof wat wij niet kunnen meten, maar wat des te gevaarlijker is (hoe kleiner hoe gevaarlijker).

Dit hebben we allemaal overgebracht, ze wilden van ons weten wat voor maatregelen we voorstonden, dat is niet onze competentie hebben we gezegd, ze willen toch graag dat we blijven meten, eventuele extra subsidie lijkt geen groot probleem, mogelijk kunnen/willen we meer/langer stikstof gaan meten.

Ook hebben we de verschillen in werkwijze belicht tussen de omgevingsdiensten Brabant NO en Brabant ZO.

We werden vriendelijk verzocht ons bij die stakeholdersbijeenkomst aan te melden. Daar staan we in principe welwillend tegenover, maar we willen graag weten of we binnen deze groep dan ook als serieus en volwaardig worden neergezet.

 

Link naar het gehele rapport:  Drie jaar luchtkwaliteit meten in landelijk gebied…Wat Nu?

Link naar de begeleidende brief bij het rapport: Aan het College en de Gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk

Voor meer informatie van de vereniging Behoud de Parel: http://behouddeparel.nl/?q=3-jaar-meten-wat-nu

Deze grafiek toont meteo en fijnstof gegevens An area chart showing a gap in the data. By default, Highcharts treats null values as missing data, and will allow for gaps in datasets.