Foto rapportage service werkzaamheden meetkits van BWLvC bij RIVM meetstation Vredepeel 29 maart 2024 .

——————————————————————————————————————–

Rapport over het gebruik van daggemiddelden bij de vaststelling van de lokale blootstelling aan fijnstof concentraties .

——————————————————————————————————————–

Vraag over de kalibratie van metingen door leden van Team Lokaal, gemeente Land van Cuijk, probeert de Stichting met het document Kalibratie van low-cost sensoren voor lokale Luchtkwaliteits- metingen in de regio St. Anthonis  hierop enkele antwoorden te geven.

——————————————————————————————————————–

 

Vragen over de plausibiliteit van metingen door leden van Team Lokaal, gemeente Land van Cuijk, probeert de Stichting met het document Hoe het gebruik van plausibiliteits-score kan leiden tot een foutieve beredenering  uit te leggen.

——————————————————————————————————————–

 

Naar aanleiding van de SLA-participatiedag heeft Teus Hagen een Werkkader en Organisatiestructuur Luchtkwaliteitsmeetprojecten opgesteld.

——————————————————————————————————————–

 

Wij waren woensdag 29 october j.l. in Bilthoven bij Het RIVM dat een SLA-participatiedag had georganiseerd.

In de aanloop naar deze participatiedag hadden we een site ingericht met onze presentaties en waar na afloop ook de resultaten uit de ideeënbus gepresenteerd werden. Die is via een QR-code onder de deelnemers verspreid en leverde aardig wat websiteverkeer op, zie: https://www.bwlvc.eu/stappenplan/   Er werden geen nieuwe ideeën/inzichten gepost.

Er waren een aantal bekenden van het RIVM, van diverse gemeenten ambtenaren, enkele bedrijven die zaken verkopen en een behoorlijk aantal burgermeetinitiatieven zoals het onze.

Veel groepen hadden een marktkraam-stand over hun activiteiten ingericht, zo ook wij. We presenteerden er onze activiteiten, onze meetresultaten, en we hadden op een ludiek wijze een “ideeënbus” waarin we mensen uitnodigden antwoorden of reacties te posten op onze grote vraag “En wat nu”.

We proefden van veel andere burgerinitiatieven, vooral van degenen die al langere tijd actief waren, eenzelfde soort gelatenheid als wij, wat bereik je er eigenlijk mee.

Initiatieven die nog maar korte tijd bezig waren staken hun energie vooral in het technisch opzetten en uitwerken van meetstations en gegevensverzameling, iets wat wij uit onze beginperiode ook kennen.

Mensen van het RIVM, geconfronteerd met de vragen “Wat kun je er mee” en “Wat nu”, hadden volgende twee argumenten:

-Goed voor de bewustwording in brede zin.

-Ze proberen er hun modellen mee te verbeteren en preciseren.

De burgerinitiatieven meten allemaal fijnstof, eigenlijk iedereen mist mogelijkheden als het meten van geur(woonbeleving), stikstofoxide(gezondheid), en ultrafijnstof(uitstoot van houtstook). Er is veel behoefte deze te meten maar methoden zijn er eigenlijk (nog?) niet of zijn te complex en duur voor burgerinitiatieven. Ook het RIVM beaamt dit maar houdt toekomstige ontwikkelingen bij.

——————————————————————————————————————–

Stichting BWLvC neemt deel aan de SLA participatiedag Samen Meten van het RIVM op woensdag 29 november in de Bilt.

Het voltallige bestuur hoopt, door deel te nemen aan deze dag, iedeeën te verzamelen voor de vervolgstappen na het meten en zweten. De reeds gemaakte stappen worden gepresenteerd en met een goed gevulde ideeën bus hopen terug te reizen naar het Land van Cuijk.

Overzicht van regionale metingen voor Land van Cuijk

Deze zijn zichtbaar tot medio 2024 via de link: http://www.behouddeparel.nl/meetkits

——————————————————————————————————————–

Verdachte opgepakt in Sint-Anthonis

De politie in het Land van Cuijk heeft op de Merret in Sint-Anthonis een persoon aangehouden die de binnenzakken van zijn mantel vol had met stikstofruimte. Hij kon geen duidelijke verklaring afleggen waar hij die vandaan had. De verdachte zou meerdere voorbijgangers hebben aangesproken met de vraag of ze belangstelling voor het spul hadden. Een van hen vertrouwde het zaakje niet en waarschuwde de politie. “Het was een sinister type”, stelde deze ooggetuige. “Hij kwam op me af en mompelde iets van: Hé psst, stikstofruimte kopen? Goed spul, is nog van een oud boertje geweest”. De verdachte zit in voorlopige hechtenis op verdenking van illegale handel in schaarse goederen.

De ledeackerse Speld

——————————————————————————————————————–

BWLvC reactie op gem. LvC projectplan van juli 2023

20230801 Projectplan Meetnetwerk SLA 2

30a 2023-M-10 Motie Meten luchtkwaliteit CDA+VVD+LLVC (aangenomen)

2023-T-50 Beantwoording technische vragen CDA Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord LvC 2023-2030

2023-R-26a Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord Gem LvC 2023-2030

——————————————————————————————————————–

De stichting heeft haar doelen verlegd, zie:
Over ons en wat wij doen

——————————————————————————————————————–

Financiële verantwoording 2022/Jaarverslag 2022/Beleidsplan 2023

——————————————————————————————————————–

Wij willen weten in hoeverre de lucht vochtigheid invloed heeft op de meetresultaten van de stofsensor 29-12-2022.

Hier een opstelling op de keukentafel.

Om de invloed van luchtvochtigheid op de meetresultaten te bepalen wordt de lucht verwarmt waardoor de luchtvochtigheid onder de 60% kan komen. Het proces begint met het meten van de stofdeeltjes, deze lucht wordt verwarmt deze wordt gemeten door een tweede stofsensor. Zowel bij de ingaande lucht en de uitgaande lucht wordt temperatuur en luchtvochtigheid bepaald. De opstelling is nog niet compleet maar hopelijk kunnen we snel het resultaat presenteren.

——————————————————————————————————————–

Wij waren 19-10-2022 bij Antoinette Maas en Mark Jansen uitgenodigd om ons meetrapport toe te lichten.

Kort gezegd: de luchtkwaliteit is hier gewoon slecht, zowel kwa fijnstof als stikstof, nivo’s zijn gewoon hoog.

We meten ongedacht weinig fijnstofverschillen op verschillende lokaties (bos, dorp, boeren, A73), er lijkt gewoon een dikke “fijnstofdeken” te liggen.

Ook zien we vrijwel geen lokatie-verschillen op het gebied van stikstofoxide (nivo is s’winters wel het dubbele als in de zomer, verwarmingsseizoen).

Op het gebied van ammoniak is het overal hoog maar lokaties nabij boeren pieken er soms nog eens ver bovenuit, in het mestuitrijdseizoen (voorjaar) is het nivo het dubbele van gemiddeld. Ammoniak verword heel snel tot fijnstof.

Onze meetresultaten zijn vergelijkbaar met die van anderen (RIVM, KNMI). Ons inziens is de politiek aan zet om daar iets aan te doen, in principe kunnen we voorlopig eigenlijk net zo goed ophouden met meten, dat levert nu geen nieuwe inzichten.

SLA (luchtkwaliteit-gezondheid) is alleen maar een inspanningsbelofte, geen resultaatverplichting, dus je kan er eigenlijk niks mee, terwijl we erin ook nog eens de geuroverlast missen.

Veel vragen van de wethouders gingen over houtstook, dat veroorzaakt echter vooral ultrafijnstof wat wij niet kunnen meten, maar wat des te gevaarlijker is (hoe kleiner hoe gevaarlijker).

Dit hebben we allemaal overgebracht, ze wilden van ons weten wat voor maatregelen we voorstonden, dat is niet onze competentie hebben we gezegd, ze willen toch graag dat we blijven meten, eventuele extra subsidie lijkt geen groot probleem, mogelijk kunnen/willen we meer/langer stikstof gaan meten.

Ook hebben we de verschillen in werkwijze belicht tussen de omgevingsdiensten Brabant NO en Brabant ZO.

We werden vriendelijk verzocht ons bij die stakeholdersbijeenkomst aan te melden. Daar staan we in principe welwillend tegenover, maar we willen graag weten of we binnen deze groep dan ook als serieus en volwaardig worden neergezet.

Link naar het gehele rapport: 3JaarMetenInAgrRegioWatNu

Link naar de begeleidende brief bij het rapport: Aan het College en de Gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk

Voor meer informatie van de vereniging Behoud de Parel: http://behouddeparel.nl/?q=3-jaar-meten-wat-nu


——————————————————————————————————————–

Stikstof en Amoniak.

We hebben van de gemeente St. Anthonis subsidie ontvangen om gedurende een jaar NO2 en NH3 te meten door middel van Palmer buisjes. De buisjes worden eens per maand door ons verwisseld. De resultaten worden getoond bij het RIVM. Grenswaarde van NO2 gemiddeld 40 µg/m3, voor NH3 is er geen grenswaarde. Het gemiddelde in Nederland van ammoniak NH3 is rond de 7 µg/m3. Meer informatie is hier te vinden. Zie voor overzicht over Nederland: https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/


Quick Start - Leaflet

NH3 in ug/m3 (maart 2022)


NO2 in ug/m3 (mrt 2022)Alle NH3 en NO2 meetresultaten in getallen in 2021/2022


Podcast te beluisteren. Geert Verstegen is sinds begin jaren 80 actief in de milieubeweging in Brabant, nu als voorzitter van het Brabants Burgerplatform. Ad de Jong uit Sint Anthonis heeft een zelfde missie*, maar voor hem zijn vooral de cijfers leidend; om vanuit data en statistiek met elkaar in gesprek te gaan. 

*Ad de Jong is in het voorjaar van 2021 helaas plotseling overleden.


Nieuwe ontwikkelingen 21-jan-2021. Filmpje (Bekijken) van een meetkastje om luchtkwaliteit te meten met meerdere sensoren, de lucht wordt ingelaten, enigszins verwarmt en vervolgens naar de stofsensoren geleid. In het traject wordt de temperatuur van de lucht gemeten bij de inlaat en bij de uitlaat. Er is ook plaats voor andere sensoren zoals voor licht, geluid, luchtdruk en CO2. 


Jaarverslag 2020


Bekijk de video presentatie bwlvc 13 oktober 2020 Webinar


Link naar Agro Proeftuin de Peel -> Naar deze website


Link naar de gehele registratie Webinar 13 oktober 2020 -> Bekijken


Testen van de Kipster meetkits in St Anthonis

Nieuws
XYZ WP Insert Code Snippets Powered By : XYZScripts.com