Onze gegevens:

Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk

Heeft de ANBI-Status*

Opgericht 04-07-2019

KvK nummer 75319993

RSIN nummer 860236882

Internetadres www.bwlvc.eu

E-mailadres stbwlvc@gmail.com

Bankrekening NL75TRIO 0788 7565 16 t.n.v. Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk.

Ons doel is het ontwikkelen, onderhouden en verspreiden van hulpmiddelen en kennis voor het verwerken van luchtkwaliteit meetgegevens systeemtoepassingen en het genereren van rapporten op basis van Sensor data, dit in de meest uitgebreide zin.

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De bestuursleden en bestuursfuncties zijn:

-Wim Aben, voorzitter.

-secretaris.

-Harrie van de Wetering, penningmeester.

-Tonnie Derks, lid.

-Joan Marsman, lid.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

 

*wat betekent dat een stichting de ANBI-status heeft:  

Hier meer informatie van de belastingdienst