Uitspraken en discussies over luchtkwaliteit en dat die zo slecht zou zijn in onze gemeente Sint Anthonis waren aanleiding voor een aantal geïnteresseerde burgers om daar meer van te willen weten.

Zij wilden graag een antwoord op een aantal vragen zoals: “Wat is eigenlijk luchtkwaliteit? Hoe kun je dat meten?

Het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) is geïnteresseerd in globale gegevens over Nederland en over een lange termijn terwijl je eigenlijk op veel plaatsen en momenten zou willen meten. De gemeente politiek zegde medewerking toe om een onafhankelijk fijnmazig meetnet op te zetten voor het meten van een aantal aspecten van de luchtkwaliteit. De resultaten van deze metingen moeten zo veel mogelijk openbaar toegankelijk gemaakt worden.

Met ondersteuning van Teus Hagen en Tonnie Derks werd begonnen met experimenten en de ontwikkeling en de bouw van een tiental meetstations, de zogenaamde meetkits. Ook de soft- en hardware van de meetstations moet voor iedereen beschikbaar zijn. Zie https://github.com/teusH/MySense/tree/master/PyCom

     

Meetkit voorzien van zonnepaneel

April 2019 werd subsidie aangevraagd bij de gemeente Sint Anthonis voor het ontwikkelen van meetkits en het in bedrijf stellen en onderhouden van tien meetkits voor twee jaren. Deze subsidie werd begin juli 2019 toegekend aan een nieuw op te richten stichting, Burgerwetenschappers Land van Cuijk, die werd opgericht op 4 juli 2019.


Nieuwe ontwikkelingen 21-jan-2021

Filmpje (Storyboard2) van een meetkastje om luchtkwaliteit te meten met meerdere sensoren, de lucht wordt ingelaten, enigszins verwarmt en vervolgens naar de stofsensoren geleid. In het traject wordt de temperatuur van de lucht gemeten bij de inlaat en bij de uitlaat. Er is ook plaats voor andere sensoren zoals voor licht, geluid, luchtdruk en CO2. 


Lees meer over ons en wat we doen.

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op met ons.

Bekijk ook: http://www.behouddeparel.nl/                                          

https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/

XYZ WP Insert Code Snippets Powered By : XYZScripts.com