JAARVERSLAG 2019

  • Een groep geïnteresseerde burgers wilden meer weten over luchtkwaliteit en leefomgeving en is begonnen met experimenten en de ontwikkeling van meetkits voor een aantal aspecten van de luchtkwaliteit. De burgers werken belangeloos aan dit project mee. De resultaten van die metingen moeten zo veel mogelijk openbaar zijn, alsook de soft- en hardware van de meetkits.
  • Begin april 2019 werd subsidie bij de gemeente Sint Anthonis aangevraagd voor het ontwikkelen van meetkits en het in bedrijf stellen en onderhouden van tien meetkits voor twee jaren. Deze subsidie werd begin juli 2019 toegekend aan een nieuw op te richten Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk, die werd opgericht op 4 juli 2019.
  • De Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk streeft naar een open en transparante verzameling van data omtrent de luchtkwaliteit in de omgeving van Sint Anthonis.
  • De leden van de stichting hebben sindsdien, na het bouwen van een aantal prototypen, tien goed reproduceerbare meetkits gebouwd. Deze kits meten fijnstof (0,5 – 1 – 2,5 – 4 – 10 micron), temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en GPS-coördinaten en communiceren (nu nog) draadloos via LORA-wan (prive) toegangspunten. 
  • De gemeente Sint Anthonis heeft toegezegd om opdracht te geven tot het aanleggen van een dekkend draadloos LORA-netwerk waarmee de meetkits en in de  toekomst ook andere toepassingen toegang krijgen tot het internet. 
  • Op korte termijn willen we nog tien meetkits bouwen om in totaal twintig stuks in bedrijf te stellen, tien meer dan in de subsidietoekenning is overeengekomen.
  • De Stichting wil graag, mogelijk samen met het RIVM, werken aan een uitbreiding van de metingen door stikstof en ammoniak te gaan meten en in kaart te brengen op een tiental plaatsen in de gemeente Sint Anthonis.
  • Voor het ijken van de meetkits wordt samenwerking met het RIVM en andere instanties gezocht.
  • Er is een website gestart: www.BWLVC.eu en een e-mail adres geopend: stbwlvc@gmail.com. De website is wegens gezondheidsproblemen van de webmaster nog niet volledig gevuld.

     BWLvC, januari 2020.

Inmiddels is de website gezond verklaard, het e-mail adres is informatie@bwlvc.eu.

XYZ WP Insert Code Snippets Powered By : XYZScripts.com