Nieuws

  Stikstof en Amoniak. We hebben van de gemeente St. Anthonis subsidie ontvangen om gedurende een jaar NO2 en NH3 te meten door middel van Palmer buisjes. De buisjes worden eens per maand door ons verwisseld. De resultaten worden getoond